Kadry i płace

akta osobowe, rozliczanie wynagrodzeń, deklaracje ZUS, PFRON

Usługi księgowe

księgi rachunkowe, książka przychodów, ryczałt...

Podatki

PIT, CIT, VAT, rozliczenia podatkowe, deklaracje podatkowe...

Ryczałt ewidencjonowany

dostarczanie dokumentów do urzędów

Pozostałe usługi

rejestracja działalności gospodarczej

Previous Next Play Pause
Kadry i płace Kadry i płace
Usługi księgowe Usługi księgowe
Podatki Podatki
Ryczałt ewidencjonowany Ryczałt ewidencjonowany
Pozostałe usługi Pozostałe usługi

Biuro rachunkowe Aktyw Opole - Księgowa Ewa Idzikowska

AKTYW s.c. w Opolu działa jako biuro rachunkowe od 14 grudnia 2000 roku i oferuje dobre oraz rzetelne usługi z zakresu księgowości, rozliczania podatków, dokumentacji ZUS oraz prowadzenia kadr i rozliczania płac. Zajmujemy się prowadzeniem wszelkiego rodzaju rozliczeniami podatkowymi zarówno w formie ksiąg handlowych, podatkowej książki przychodów i rozchodów, rozliczeń w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jak i opartych na karcie podatkowej. Działamy na terenie Opola oraz całego województwa opolskiego.

Jeśli planujecie Państwo rozpoczęcie działalności dobrze jest zastanowić się nad wyborem biura rachunkowego. Korzystanie z usług osób, które znają mechanizmy działania rynku ekonomicznego Polski zaoszczędzi Państwu mnóstwo stresu, czasu i pieniędzy. Przez okres kilkunastu bardzo intensywnych lat zdobywaliśmy wiedzę i doświadczenie dzięki temu obecnie pomagamy w sposób sprawny i kompleksowy naszym klientom ku obopólnej satysfakcji. Postawiliśmy na profesjonalizm i terminowość, wszechstronność i aktualizację wiedzy, otwartość na zmiany i poznawanie specyfiki każdej dziedziny przedsiębiorczości.

Księgowa Ewa Idzikowska zaprasza do Opola. Umów się na wizytę w biurze przez telefon: +48 603 193 106

Usługi księgowe w Opolu

Dobre i rzetelne usługi biura rachunkowego

Podejmowaliśmy się prowadzenia księgowości firm z różnych dziedzin: usługi transportowe, spedycyjne, budowlane, budownictwo systemem deweloperskim , uszlachetnianie czynne, usługi lekarskie, pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, sprzedaż internetowa artykułów konsumpcyjnych i przemysłowych, sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów spożywczych oraz AGD, piekarnie, usługi prawnicze, handel zagraniczny w tym poza unijny, szkoła nauki jazdy oraz działalność stowarzyszeń a nawet obsługa organizacji administracji rządowej.

biuro rachunkowe Aktyw Opole

Nabyte doświadczenie oraz wszechstronność i otwartość na nowe wyzwania a do tego pracowitość i sumienność, punktualność i profesjonalizm, potrzeba doskonalenia się i bieżąca edukacja nastawiona na poszerzenie wiedzy oraz wdrożenie nowatorskich rozwiązań spowodowały, że jesteśmy postrzegani jako dobre i profesjonalne biuro działające na obszarze województwa opolskiego. Nasi klienci z Opola i okolic są długoletnimi naszymi partnerami i mam nadzieję, że zadowolonymi ze współpracy, za którą jestem im niezmiernie wdzięczna, bo dzięki ich fenomenalnym pomysłom, momentami zaskakującym i druzgocącym mobilizowali mnie do ciągłej morderczej pracy i poszerzaniu wiedzy.

Nie udałoby się to, gdyby nie współpraca informatyków, którzy od lat próbują dostosowywać się do naszych pilnych i nagłych potrzeb. Wspomagają naszą pracę od zaplecza czuwając nad sprawnością systemów i sprzętu oraz na bieżąco aktualizują stronę internetową. Bez nich byłoby ciężko… Od samego początku nasze biuro rachunkowe ściśle współpracuje z doradcami podatkowymi i radcami prawnymi. Konsultacje i interpretacje przepisów są niezbędne przy tego typu działalności. Zawiłość prawa podatkowego rodzi mnóstwo problemów, ale dzięki trafnym i pewnym podpowiedziom szanowanych i cenionych prawników bezpieczniej poruszamy się na rynku. Za to bardzo im dziękuję… Bezpieczeństwo w księgowości naszych klientów jest dla nas priorytetem.

Zobacz poradniki oraz ceny usług biura rachunkowego Aktyw:

Z poważaniem, Ewa Idzikowska

Zadzwoń do mnie w sprawie usług księgowych oraz wyceny, a dogadamy się: +48 603 193 106

Usługi księgowe dla klientów z woj. Opolskiego

Poniżej prezentujemy przykładowy zakres usług naszego biura księgowego. Zobacz wszystkie usługi księgowe.

Ważne informacje

Zmiany w terminowych umowach o pracę.

W lutym weszły w życie nowe przepisy prawa pracy. Zmiany dotyczą m.in. umów o pracę zawieranych na czas określony a także okresów ich wypowiedzeń...

Minimalna pensja brutto w 2017 roku

Minimalna pensja brutto w 2017 roku wynosi 2000 zł. Wysokość tego wynagrodzenia ma istotne znaczenie dla płatników składek rozliczających się z ZUS...

Kopie PIT-11 i PIT-40 przechowuj przez 5 lat

Przedsiębiorstwo jako płatnik nie ma obowiązku przechowywania u siebie dodatkowych egzemplarzy PIT-11 i PIT-40, które przekazało pracownikom w celu rozliczenia podatku...

Nowe zasady zwrotu VAT od materiałów budowlanych

NOWE ZASADY ZWROTU VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2014 R.

Podpisana przez prezydenta ustawa z 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi wprowadza od 1 stycznia 2014 r. nowe zasady dotyczące zwrotu VAT za materiały budowlane. W porównaniu do obowiązujących obecnie przepisów prawo do zwrotu VAT za materiały budowlane zostanie znacznie ograniczone. Prawo to będzie przysługiwało jedynie osobom, mającym nie więcej niż 36 lat.

Zwrot VAT za materiały budowlane w 2014 r.

Osoby mające więcej niż 36 lat nie uzyskają zwrotu. Na poprzednich zasadach będzie można ubiegać się o zwrot od wydatków poniesionych do końca 2013 r. To ostatnia szansa, aby dokonać zakupów i uzyskać zwrot na dotychczasowych, korzystnych warunkach.

Zwrot VAT na nowych zasadach

Prawo do zwrotu będzie przysługiwało osobie fizycznej, która po 1 stycznia 2014 r. poniesie wydatki na zakup materiałów budowlanych, jeżeli:

 1. wydatki będą poniesione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych w związku z:
  1. budową domu jednorodzinnego albo
  2. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie lokal mieszkalny;
 2. przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r.;
 3. powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego nie przekroczy odpowiednio:
  1. 75 m2 i 100 m2,
  2. 85 m2 i 110 m2 - gdy osoba fizyczna w dniu wydania pozwolenia na budowę będzie wychowywała przynajmniej troje dzieci spełniających warunki, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy; dotyczy to dzieci małoletnich, dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, dzieci do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych;
 4. osoba ta do końca roku kalendarzowego, w którym wydano pozwolenie na budowę lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, nie ukończy 36 lat;
 5. do dnia złożenia wniosku o zwrot wydatków osoba ta nie będzie:
  1. właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  2. osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  3. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny - z wyłączeniem domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego.

Jak z tego wynika, nowe przepisy uzależniają prawo do zwrotu od sytuacji osobistej osoby ubiegającej się o zwrot. O prawie do zwrotu decyduje sytuacja majątkowa, wiek, a nawet liczba dzieci. Prawo do zwrotu, inaczej niż obecnie, nie będzie przysługiwało od wydatków na remont.