Blog o księgowości i rachunkowości

Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia...

Minister Pracy i Polityki Społecznej w swoim obwieszczeniu z dnia 13 grudnia 2013 r. ogłosił...

Brak zwolnienia z VAT dostawy towarów używanych w 2014 r.

Wchodząca w życie 1 stycznia 2014 r. nowelizacja ustawy o VAT likwiduje możliwość zwolnienia z VAT dostawy towarów używanych...

Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. jeśli ich przychody w 2013 r. wyniosły...