Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na publikację Dziennika Gazety Prawnej (DGP) wyjaśnia w swoim komunikacie, że twórcy z majątkowych praw autorskich mogą rozliczać się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak również mają prawo do opodatkowania ich według skali 19 proc. i nie muszą korygować złożonych już deklaracji. Opierając się na wydawanych przez izby skarbowe interpretacjach podatkowych dziennikarze DGP alarmowali, że twórcy oraz ich kontrahenci muszą skorygować PIT, począwszy od 2008 r., w przeciwnym wypadku narażą się na poważne konsekwencje.

W komunikacie opublikowanym na stronach internetowych Ministerstwa Finansów można przeczytać, że "twierdzenie jakoby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczała możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieuzasadnione".

W dalszej części komunikatu resort stwierdza, że "Twórcy uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej, mogą także wybrać opodatkowanie według 19 proc. stawki podatku". W takiej sytuacji nie ma też podstaw do dokonywania korekty zeznań podatkowych PIT za lata ubiegłe, a co za tym idzie również rozliczenia podatkowe nabywców tych praw nie podlegają korekcie.

Równocześnie Ministerstwo Finansów przypomina, że twórcy uzyskujący przychody w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie mają prawa do stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów.

W opublikowanym komunikacie znalazło się również ważne stwierdzenie, że interpretacje podatkowe niezgodne ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów zostaną zmienione.