Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. jeżeli ich przychody za 2015 r. wyniosły co najmniej 1 200 000 euro. Kwota powyższa jest przeliczana na polską walutę po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego ogłaszanym na dzień 1 października 2015 r.

Ogłoszony w tabeli nr 191/A/NBP/2015 średni kurs euro na dzień 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł.

Oznacza to, że księgi rachunkowe w 2015 r. muszą prowadzić jednostki, których przychody w 2013 r. wyniosły 5 092 440 zł.