Limit prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r. jeżeli ich przychody za 2013 r. wyniosły co najmniej 1 200 000 euro. Kwota powyższa jest przeliczana na polską walutę po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego ogłaszanym na dzień 30 września 2013 r.

Ogłoszony w tabeli nr 189/A/NBP/2013 średni kurs euro na dzień 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł.

Oznacza to, że księgi rachunkowe w 2014 r. muszą prowadzić jednostki, których przychody w 2013 r. wyniosły 5 059 560 zł.