Brak zwolnienia z VAT dostawy towarów używanych w 2014 r.

Wchodząca w życie 1 stycznia 2014 r. nowelizacja ustawy o VAT likwiduje możliwość zwolnienia z VAT dostawy towarów używanych.

W obecnie funkcjonującym stanie prawnym zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jako towar używany art. 43 ust. 2 ustawy o VAT określał: ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wynosi co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania nimi jak właściciel. Oznacza to, że prawo do zwolnienia z VAT przysługiwało przy sprzedaży składników majątku firmy, które nabycie nie zostało udokumentowane fakturą VAT lecz nastąpiło na mocy np. umowy kupna-sprzedaży, umowy darowizny, faktury marży itp.

Od 1 stycznia 2014 r. w ustawie o VAT nie ma już terminu "towary używane"  a zwolniona z VAT będzie jedynie dostawa tych składników majątku, które są wykorzystywane wyłącznie na cele działalności zwolnionej (zmodyfikowany art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Rozwiązanie takie oznacza, że przedsiębiorca który nie miał możliwości odliczenia podatku należnego przy zakupie składnika majątku będzie mimo to musiał opodatkować transakcję jego sprzedaży odpowiednią stawką podatku VAT. Tak więc prawo do stosowania stawki zwolnionej będą mieli jedynie przedsiębiorcy zwolnieni z VAT (np. lekarze, dentyści, psychologowie, firmy ubezpieczeniowe, szkoły).

Biorąc pod uwagę powyższe fakty przedsiębiorcy planujący sprzedaż jakiegoś składnika majątku firmy powinni poważnie rozważyć czy nie warto pospieszyć się i dokonać tej transakcji do końca grudnia 2013 i skorzystać ze zwolnienia z VAT. Jedynie sprzedaż samochodów osobowych, przy zakupie których nie przysługiwało prawo pełnego odliczenia pełnego podatku VAT naliczonego będzie zwolniona z podatku VAT do końca marca 2014 r.