Roczny limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2014 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej w swoim obwieszczeniu z dnia 13 grudnia 2013 r. ogłosił kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w 2014 roku wynosić ona będzie 112.380 zł.