Moment powstania obowiązku podatkowego w 2014 r.

Wchodząca w życie od 1 stycznia 2014 r. nowelizacja ustawy o VAT wprowadza fundamentalne zmiany w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT.

Dotychczas obowiązująca generalna zasada stanowiła, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów lub wykonania usług; jeśli jednak taka czynność wymaga potwierdzenia fakturą to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury nie później jednak niż 7 dnia od wydania towaru lub wykonania usługi.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. uchylone zostają wszystkie dotychczasowe regulacje dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego tj. art. 19 ustawy o VAT. W jego miejsce obowiązywać będzie art. 19a. Zgodnie z jego postanowieniami moment powstania obowiązku podatkowego pojawi się z chwilą dostarczenia towaru bądź wykonania usługi. Tak więc sam moment wystawienia faktury nie będzie miał już żadnego znaczenia.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że większość obecnie obowiązujących przepisów dotyczących szczególnego momentu powstawania obowiązku podatkowego zostanie uchylona i zastąpiona nowymi regulacjami. Rozwiązania te dotyczyć to będą m.in. dostawy energii elektrycznej, wody i ścieków oraz usług takich jak usługi budowlane, usługi telekomunikacyjne, usługi leasingowe, itp. Zagadnieniom tym poświęcimy uwagę w najbliższej przyszłości.