Do kiedy można ubiegać się o zwrot VAT za zakup materiałów budowlanych na starych zasadach?

W ostatnim czasie otrzymaliśmy od naszych klientów wiele zapytań o termin do kiedy można ubiegać się o zwrot VAT za materiały budowlane na starych zasadach.

W związku z tymi pytaniami pragniemy wyjaśnić, że zgodnie z art. 32 ust. 2 Ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi "wniosek o zwrot części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych i udokumentowanych fakturą wystawioną dla osoby fizycznej w okresie:

  1. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.;
  2. od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;
  3. od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.; 
  4. od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.;
  5. od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. – składa się nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r."

Jednocześnie pragniemy Państwu przypomnieć, że o zasadach zwrotu VAT za materiały budowlane obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. pisaliśmy tutaj: nowe zasady zwrotu VAT za materiały budowlane.