Nowe zasady rozliczania ulgi internetowej

Warunki skorzystania z ulgi

W rozliczeniach podatkowych za 2013 r. nadal będzie można odliczać ulgę internetową, choć na mocno zmienionych zasadach. Po pierwsze z ulgi tej nie będą mogły skorzystać osoby, które co najmniej dwukrotnie dokonały tego odliczenia w zeznaniach podatkowych za lata ubiegłe. Po drugie ulgę internetową można wykorzystać tylko i wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych.

Tak więc z ulgi tej mogą skorzystać wyłącznie podatnicy, którzy ponosili wydatki z tytułu użytkowania Internetu oraz:
nie dokonywały jeszcze odliczeń z tytułu ulgi internetowej, lub
po raz pierwszy dokonały takiego odliczenia w rocznym zeznaniu PIT za 2012 r.

Dokumentowanie wydatków

Aby skorzystać z odliczenia podatkowego z tytułu ulgi internetowej podatnik musi posiadać dokument stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku (dokonanie zapłaty) w roku podatkowym, który zawiera w szczególności:

  • dane identyfikujące nabywcę (podatnika),
  • dane identyfikującego sprzedawcę,
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.

Limit ulgi

W rozliczeniach za 2013 rok, podobnie jak w zeszłym roku, podatnicy mogą odliczyć od przychodu kwotę faktycznie poniesionych wydatków na Internet w roku podatkowym, nie więcej niż 760 złotych. Z odliczenia tego mogą skorzystać podatnicy płacący podatek dochodowy na zasadach ogólnych (sporządzający PIT-36 lub PIT-37) oraz podatnicy rozliczający się w formie ryczałtu (składający PIT-28).