Analiza księgowo-podatkowa

Biuro Rachunkowe AKTYW poza prowadzeniem księgowości specjalizuje się w dokonywaniu rozliczeń podatkowych. Zawsze staramy się aby w ramach obowiązujących przepisów zminimalizować Państwa płatności budżetowe. Nasi pracownicy dokonując analizy rodzaju Państwa działalności zaproponują konkretne rozwiązania np.:

  • wybór formy opodatkowania,
  • sposób płatności zaliczek na podatek dochodowy, 
  • przysługujące ulgi inwestycyjne,
  • inne możliwe działania tzw. optymalizacja podatkowa.

Zastosowanie konkretnych rozwiązań jest zawsze poprzedzone dogłębną analizą tematu, w tym również aktualnego orzecznictwa sądów krajowych i europejskiego trybunału sprawiedliwości. W imieniu naszych klientów przygotowujemy do władz skarbowych zapytania o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych tak by wybrane rozwiązania nie budziły żadnych zastrzeżeń. 

Kontrole podatkowe jakie były przeprowadzane u naszych klientów zawsze potwierdzały poprawność przyjętych założeń oraz dokonanych na ich podstawie rozliczeń podatkowych.