Inne usługi księgowe

  • Przygotowywane dokumentów związanych z zarejestrowaniem nowej firmy: zgłoszenie wpisu do działalności gospodarczej (CEIDG), wniosek o nadanie numeru REGON, wniosek o nadanie numeru NIP, zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). Przygotowanie dokumentów związanych z likwidacją działalności gospodarczej
  • Sporządzanie sprawozdań do GUS
  • Sporządzanie sprawozdań do NFZ
  • Sporządzanie sprawozdań do NBP
  • Sporządzanie analiz ekonomicznych
  • Przygotowywanie biznesplanów
  • Przygotowywanie wniosków kredytowych
  • Wyprowadzanie zaległości