Księgi handlowe

Księgi handlowe to najbardziej szczegółowa i pracochłonna, ale też potężna wiedza o przedsiębiorstwie, która pozwala sprawnie i dynamicznie zarządzać właścicielom dużych firm i członkom Zarządu spółek czy stowarzyszeń. Dzięki tej wiedzy oszczędza się czas i pieniądze, taki mamy też jako biuro rachunkowe cel.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre podmioty z racji przekroczenia obrotów w roku obrachunkowym lub ze względu na formę prowadzenia działalności gospodarczej są zobligowane do obowiązkowego rozliczania działalności właśnie prowadząc księgi handlowe potocznie znanymi jako pełna księgowość.

Część podmiotów z racji rozbudowanej analityki w księgach i pełnego obrazu prowadzonej przez siebie działalności, dokonuje własnego wyboru rozliczania się na pełnych księgach. Zyskują dostarczane ma życzenie przez nasze biuro rachunkowe AKTYW bieżące sprawozdania finansowe dla kontrahentów zewnętrznych, a tym samym zaufanie i profesjonalizm jako dodatkowy atut w przetargach, czy przy ubieganiu się o kredyty bądź przy podpisywaniu umów leasingu jako kolejnych narzędzi dla rozwoju firmy.

Księgowość na zewnątrz

Od samego początku istnienia naszego biura rachunkowego obsługujemy firmy, które postanowiły przenieść księgowość na zewnątrz. Obszerna zdobyta wiedza i praktyka, różnorodność i zawiłość zdarzeń ekonomicznych, dostosowywanie planu kont do potrzeb zleceniodawców oraz najbardziej ścisła współpraca z tą grupą kontrahentów zaowocowały długoletnią współpracą.

Zaufano nam, a my nigdy tego zaufania nie nadwyrężyliśmy. Perfekcja i zaangażowanie, terminowość i wspólne rozwiązywanie problemów a przy tym zdobywanie olbrzymiego doświadczenia– dewiza naszej firmy.

Wśród naszych klientów należy wymienić spółki z o.o., spółki komandytowe oraz stowarzyszenia. Prowadziliśmy też przez wiele lat obsługę biur senatorskich i posłów na sejm. W ramach świadczonych usług przygotowujemy również standardowo kompleksowe roczne sprawozdanie finansowe. Na życzenie klientów sporządzamy wg ustalonych wzorów okresowe raporty finansowe dla właścicieli również w języku angielskim, gdyż nasze licencjonowane programy księgowe mają opcję wydruku w tym języku.

Zakres podstawowych usług związanych z obsługą tego rodzaju księgowości obejmuje zgodnie ze standardową umową podpisywaną z naszym biurem rachunkowym:

 • Tworzenie Zakładowego Planu Kont i dostosowywanie do potrzeb danej firmy 
 •  Opracowywanie Polityki Rachunkowości obsługiwanego podmiotu
 •  Tworzenie instrukcji obiegu dokumentów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych 
 • Obliczenie podatku dochodowego z uwzględnieniem ulg i odliczeń 
 • Sporządzanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT , w tym unijnych – grupowanie wg rejestrów dostosowywanych do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem 
 • Sporządzanie i dostarczanie do urzędów deklaracji oraz jednolitych plików kontrolnych JPK 
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych  oraz tworzenie tabeli amortyzacji modyfikowanych na bieżąco 
 • Uzgadnianie sald, w tym rozrachunków - bieżąca analiza rozrachunków walutowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami prawa polskiego  oraz z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR)
 • Sporządzanie analiz finansowych według potrzeb zleceniodawcy