Księgi przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest najczęściej wybieranym sposobem prowadzenia ewidencji księgowej z racji możliwości w pełni kontrolowania przychodów i wydatków firmy. Każdemu przedsiębiorcy rozliczającemu podatki w oparciu o książkę przychodów i rozchodów zapewniamy kompleksową usługę w zakresie księgowości, analizy dostarczanej dokumentacji, rozliczeń podatkowych typu PIT oraz w przypadku podatników VAT również podatku od towarów i usług.

Profesjonalne doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej

Klienci biura rachunkowego Aktyw mają zapewnione bieżące doradztwo ekonomiczne i w zakresie optymalizacji podatkowej związane z prowadzoną działalnością, ale przede wszystkim aktualną wiedzę na temat własnej działalności pozwalającej swobodnie podejmować strategiczne decyzje.

Zakres usług dotyczących obsługi przez basze biuro podatników rozliczających się na podstawie książki przychodów i rozchodów obejmuje:

  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
  • Obliczanie podatku dochodowego z uwzględnieniem obniżek i odliczeń w tym składek ZUS
  • Sporządzanie i składanie deklaracji ZUS
  • Sporządzanie rejestrów VAT oraz obliczanie podatku wraz z dostarczaniem deklaracji do właściwych urzędów
  • Prowadzenie bieżące ewidencji dokumentacji unijnych i sporządzanie odpowiednich deklaracji wraz z ich dostarczaniem do urzędu skarbowego
  • Bieżąca ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • Ujmowanie w księgach ewidencji przebiegu pojazdu
  • Rozliczanie okresowych spisów z natury
  • Prawidłowe rozliczanie kosztów pracowniczych i umów cywilno-prawnych
  • Sporządzanie odpowiednich deklaracji rocznych i uwzględnianie ulg, obniżek i odliczeń.